Informatikk

Årsstudium - 1-årig, Gjøvik

Informatikk

Bilde informatikk årsstudium

Informatikkstudent på lab

ikke opptak

Det er ikke opptak til dette programmet i studieåret 2021/2022.


KRYSS – IKT-studier ved NTNU

Om ÅRINF

Om informatikk

Dagens samfunn er helt avhengig av gode IT-løsninger. Som informatiker forventes du å vite hvordan datasystemene blir designet, modellert og programmert. Datasystemer kommuniserer og skaper nye muligheter for mennesker. Datasystemer må være stabile og de må beskyttes, både i utviklingsfasen og i driftsfasen. I løpet av ett år vil du få vite det mest grunnleggende om informatikkfaget.


Om informatikk


Studiets oppbygging

Studiet er en heltidsutdanning på bachelornivå med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng


Jobbmuligheter

Sammen med andre studier vil årsstudiet gi deg en styrke i et arbeidsliv som i dag ­baserer mye av sin virksomhet på informasjonsteknologi. Det vil være mulig å få jobb etter kun ett års studium, men det an­befales å ta mer utdanning for å stå sterkere ute i jobbmarkedet.


10 gode grunner til å velge NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Årsstudium
  • Studieprogram: Årsstudium i informatikk
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for datateknologi og informatikk
  • Det er ikke opptak til dette programmet i studieåret 2021/2022
  • Studiested: Gjøvik