Årsstudium - 1-årig, Gjøvik

Informatikk

Informatikkstudent på lab

Om informatikk

Dagens samfunn er helt avhengig av gode IT-løsninger. Som informatiker forventes du å vite hvordan datasystemene blir designet, modellert og programmert. Datasystemer kommuniserer og skaper nye muligheter for mennesker. Datasystemer må være stabile og de må beskyttes, både i utviklingsfasen og i driftsfasen. I løpet av ett år vil du få vite det mest grunnleggende om informatikkfaget.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser 2018/2019.

  • Førstegangsvitenmål – 38,7 poeng
  • Ordinær kvote – 53,7 poeng

Studiets oppbygging

Studiet er en heltidsutdanning på bachelornivå med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng


Jobbmuligheter

Sammen med andre studier vil årsstudiet gi deg en styrke i et arbeidsliv som i dag ­baserer mye av sin virksomhet på informasjonsteknologi. Det vil være mulig å få jobb etter kun ett års studium, men det an­befales å ta mer utdanning for å stå sterkere ute i jobbmarkedet.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Studieprogramkode: ÅRINF
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 188
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak