Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

– Videre studier

Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen et stort og komplekst fagfelt. Spe­sielt godt vil dette studiet fungere i kom­bina­sjon med tidligere utdanning, arbeids­erfaring eller som basis for videre studier.

Studiet kvalifiserer til å søke overflytting til 2. år på Bachelor i geomatikk ved NTNU Gjøvik, med forutsetning om at opptaks­kravene for Bachelor i geomatikk er oppfylt.