Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

– Videre studier

Ikke opptak

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studener. Fra høsten 2019 vil årsstudiumet inngå som en studieretning i Bachelor i Geomatikkingeniør.

Besøk Geomatikkingeniør sin nye nettside

Videre studier GIS

Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen et stort og komplekst fagfelt. Spe­sielt godt vil dette studiet fungere i kom­bina­sjon med tidligere utdanning, arbeids­erfaring eller som basis for videre studier.

Studiet kvalifiserer til å søke overflytting til 2. år på Bachelor i geomatikk ved NTNU Gjøvik, med forutsetning om at opptaks­kravene for Bachelor i geomatikk er oppfylt.