Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

– Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske utdanningsinstitusjoner i løpet av studiet.