Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

– Studiets oppbygging

Studiet består av en generell del og en spesialiseringsdel. Den generelle delen inneholder grunnleggende databasekunnskap, et grunnkurs i geografiske informasjonssystemer og modellering av geografisk informasjon.

Spesialiseringen rettes mot ulike behov i forskjellige deler av næringsliv og forvaltning og omfatter tema som videregående analyser av geografiske data, analyser av satellittbilder, analyser av terrengmodeller, geodataforvaltning, og kartlegging. I studiet er det lagt stor vekt på ulike typer prosjektarbeid.

Studiet tilbys også nettbasert over tre år.

gyldighet

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan for Årsstudium i GIS - heltid

Studieplan for Årsstudium i GIS - nettbasert

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan