Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

– Jobbmuligheter

GIS er en teknologi som er svært utbredt innenfor planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging. GIS er også mye brukt innenfor naturressursforvaltning i forhold til skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser.

Arbeidsmarkedet har vært godt siden utdanningen startet i 1992. Studenter som tar studiet som tillegg til en fullført utdanning har gode muligheter til en relevant jobb.