Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

bilde gis

Illustrasjon av boligfelt

Geografiske informasjonssystemer

Om geografiske informasjonssystemer

NB! Årsstudium i geografiske informasjonssystemer vil ikke bli tilbudt videre. Fra høsten 2019 vil faget inngå som en studieretning  Bachelor i ingeniørfag, geomatikk

Besøk geomatikkingeniørs nye nettsider

Årsstudium i Geografiske informasjonssystemer (GIS) er en IKT-utdanning der du som student spesialiserer deg i håndtering av geografisk informasjon og videre bruk av denne informasjonen. Resultatet kan være tjenester som ruteplanlegging og karttjenester på internett. Disse tjenestene presenteres stadig via nye mediekanaler og gir kandidater med utdanning innen GIS spennende utfordringer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense for heltidstudiet og i førstegangsvitnemålskvoten for deltid. I ordinær kvote for deltidsstudiet var opptaksgrensen 52,2 poeng.


Jobbmuligheter

GIS er en teknologi som er svært utbredt innenfor planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging.


Studiets oppbygging

Studiet tilbys både 1 år heltid og over 3 år deltid. Studiet består av en generell del og en spesialiseringsdel.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studiepoeng: 60
Studiekode:
194 396 (heltid)
194 102 (deltid)
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.