Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

bilde gis

Illustrasjon av boligfelt

Praktisk informasjon og fadderuke

Praktisk informasjon og fadderuke

Studiestart og registrering:

Hva må du ordne de første dagene.

Timeplaner

Din personlige timeplan blir tilgjengelig etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. 

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart. 

Bøker og pensum

Bøker får du kjøpt i bokhandelen Akademika på campus. Pensum finner du i emnebeskrivelsen for hvert emne. Informasjon om høsten 2020 kommer. 

Mye av pensumet vil dessverre ikke være klart til studiestart. Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. 

Tilrettelegging

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Hvis du har behov for tilrettelegging av din studiehverdag er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig etter at du har fått opptak.

Se gjerne også vår video om tilrettelegging.

Studieliv

Få oversikt over alt du kan gjøre som student i Gjøvik.

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Trenger du noen å snakke med om store eller små utfordringer kan du kontakte Sit: radgiver.gjovik@sit.no eller studentprest anne.bolstad@ntnu.no. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste, barnehage m.m.

Buss/tog til og fra NTNU i Gjøvik

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport. Alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på NTNU Gjøvik må registrere bilen sin i NTNUs bilnummerdatabase.

Kart over NTNU i Gjøvik

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Geografiske informasjonssystemer

Om geografiske informasjonssystemer

NB! Årsstudium i geografiske informasjonssystemer vil ikke bli tilbudt videre. Fra høsten 2019 vil faget inngå som en studieretning  Bachelor i ingeniørfag, geomatikk

Besøk geomatikkingeniørs nye nettsider

Årsstudium i Geografiske informasjonssystemer (GIS) er en IKT-utdanning der du som student spesialiserer deg i håndtering av geografisk informasjon og videre bruk av denne informasjonen. Resultatet kan være tjenester som ruteplanlegging og karttjenester på internett. Disse tjenestene presenteres stadig via nye mediekanaler og gir kandidater med utdanning innen GIS spennende utfordringer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense for heltidstudiet og i førstegangsvitnemålskvoten for deltid. I ordinær kvote for deltidsstudiet var opptaksgrensen 52,2 poeng.


Jobbmuligheter

GIS er en teknologi som er svært utbredt innenfor planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging.


Studiets oppbygging

Studiet tilbys både 1 år heltid og over 3 år deltid. Studiet består av en generell del og en spesialiseringsdel.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium
Studiepoeng: 60
Studiekode:
194 396 (heltid)
194 102 (deltid)
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.  Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.