Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

– Videre studier

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Videre studier

BIM angår svært mange fagfelt og åpner for videre utdanning i mange retninger.