Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

– Studiets oppbygging

Studiet gir deg en grunnleggende innføring prinsipper og internasjonale standarder for intelligent modellering i bygg- og anleggsbransjen. Innføringen er teoretisk, blant annet om intelligent 3D-prosjektering.  

I tillegg til denne teoretiske innføringen, legger studiet vekt på relevante øvelser og praksis. Du lærer deg å bruke markedsledende programvare, og teste kunnskapen din på saksstudier fra bygg- og anleggsbransjen. 

Studiet er tilpasset deg som er i jobb, og er derfor lagt opp som et deltidsstudium. Flere av arbeidsoppgavene tar hensyn til studenter som er i jobb, og kan knyttes til egen arbeidsplass. Studiet er nett- og samlingsbasert. 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan