Pedagogikk

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Pedagogikk

– Studiets oppbygging

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Årsstudium i pedagogikk


Årsstudium i pedagogikk tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år.

NB! Årsstudium i pedagogikk er ikke det samme som Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Et årsstudium er en samlebetegnelse for studier av et omfang på to semestre (60 studiepoeng). Et årsstudium kan senere inngå som del av et samfunnsvitenskapelig bachelorprogram.

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED1001 Pedagogisk filosofi og idéhistorie 15
PED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi 15
Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED1003 Didaktikk 15
PED1006 Pedagogisk sosiologi 7,5
PED1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk 7,5
01 jul 2019

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.