Matematiske fag

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Matematiske fag

Studiets oppbygning

Studiets oppbygging

For detaljert plan se studieplan for årsstudium i matematiske fag i studiehåndboka.

Studenter som ønsker å ta et årsstudium (60 sp) i matematikk på ett studieår må ta følgende emner:


Årsstudium

Emnekode Emnenavn SP
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
MA1101 Grunnkurs i analyse I (exfac) 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA1301 Tallteori 7,5
TMA4140 Diskret matematikk 7,5
Emnekode Emnenavn SP
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
Ett emne fra gruppe 1 7,5
Ett emne fra gruppe 2 7,5
Gruppe 1
ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk (7,5 SP)
TMA4245 Statistikk (7,5 SP)
Gruppe 2
MA1202 Lineær algebra med anvendelse (7,5 SP)
MA2401 Geometri (7,5 SP)

MA2401 Geometri anbefales for de som skal bruke årsstudiet som grunnlag for undervisning eller for å søke opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Andre muligheter til å studere matematikk ved NTNU