Årsstudium, Trondheim

Likestilling og mangfold

– Studieveiledere

Dersom du har spørsmål knyttet direkte til emnene eller studiet kan du kontakte studieveiledere ved instituttet på epost: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no, eller du kan kontakte studieveilederne direkte:

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Thu, 02 Feb 2017 13:47:20 +0100