Årsstudium, Trondheim

Likestilling og mangfold

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Årsstudiet i likestilling og mangfold består av 4 emner på 15 studiepoeng hver (til sammen 60 sp).

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULT2208 Gender and Norwegian Culture: Paradoxes of Equality 2 15
AVS2240 Kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold 15

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULT2201 IKT og kulturendring 15
KULT2206 Perspektiver på kjønn 2 15

 

Mon, 26 Feb 2018 14:30:16 +0100