Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger

Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger

Studenter i forelesningssal

Ikke opptak

Det er ikke opptak til dette studiet studieåret 2020/2021.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger

Har du bakgrunn som flyktning og utdanning som ingeniør eller teknolog? Med dette studiet blir du mer attraktiv på det norske arbeidsmarkedet.
 

Om kompletterende utdanning for flyktninger

Ved NTNU i Trondheim tilbyr vi årsstudiet kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger.

Dette studiet er for deg med bakgrunn som flyktning, og som har fullført ingeniør- eller teknologiutdanning fra land utenfor EU/EØS. Studiet skal bidra til å komplettere utdanningen slik at du skal få brukt kompetansen din og komme i relevant arbeid. Utdanningstilbudet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

I dette studiet vil du lære hvordan man kommuniserer som en ingeniør på norsk. Du vil lære om det norske arbeidslivet og om det norske samfunnet, om datateknologi, elektrisitetslære og fornybar energi.

Programmet er samlingsbasert, med fire samlinger per semester. Hver samling varer i en uke.  Eksamen/sluttvurdering kommer i tillegg til samlingene. Programmet legges opp slik at du kan studere hjemmefra mellom samlingene, og da brukes internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Dersom du har behov for overnatting i forbindelse med samlingene må du selv ordne dette.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

  • Fullført ingeniør-/teknologiutdanning, tilsvarende minst tre års høyere utdanning i Norge fra et land utenfor EU/EØS
  • Oppfylle krav til norsk (minimum B1)
  • Oppfylle krav til engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning, §2-2.
  • Oppholdstillatelse i Norge (oppholdskort)
  • Søkere med fluktbakgrunn blir prioritert. Deretter blir plasser tildelt andre kvalifiserte søkere, rangert på grunnlag av karaktergjennomsnitt.

Dersom det er ledig kapasitet kan søkere som har ingeniør-/teknologiutdanning fra et land utenfor EU/EØS, godkjent som minst 2 års høyere utdanning i Norge, også vurderes for opptak.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil søkerne blir rangert etter gjennomsnittskarakteren i den høyere utdanningen.


Jobbmuligheter

Studietilbudet skal gi flyktninger et bedre grunnlag for å komme inn på det norske arbeidsmarkedet.


Studiets oppbygning

Studiet er samlingsbasert med fire ukeslange samlinger (mandag til fredag) og går over to semester, høst 2019 og vår 2020. Det er fire emner i hvert semester, hvert på 7,5 studiepoeng. Hvert semester har da emner tilsvarende 30 studiepoeng. Se under for en oversikt over hvilke emner som inngår i de to semestrene.

Høst 2019 Studiepoeng Vår 2020 Studiepoeng
Norsk 1 7,5 Norsk 2 7,5
Prosjektarbeid 7,5 Norsk bedriftskultur 7,5
Industri 4.0 7,5 Dataanalyse 7,5
Elektrisitetslære 7,5 Fornybar energi 7,5
Sum studiepoeng 30   30

Kontakt


Kontakt

Ønsker du kontakt med studieveileder eller har andre studieadministrative henvendelser kan du sende en e-post til: terje.brekke@ntnu.no eller aud.bakken@ntnu.no

For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til: studier@ie.ntnu.no

Fakta

Fakta

Årsstudium: Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger
Studiepoeng: 60
Studiekode: Lokalt opptak
Undervisningsform: Samlingsbasert
Ansvarlig: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb.

Søk opptak