Kirkemusikk

Årsstudium, Trondheim

Kirkemusikk

– Studiets oppbygning

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studiets oppbygning ÅKIRKMUS

Studiet kan legges opp som et deltidsstudium over to år.