Kirkemusikk

Årsstudium, Trondheim

Kirkemusikk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidatene har
  • basiskunnskap om kirkemusikk, i historisk perspektiv og nåtid
  • kjennskap til relevant gudstjenesterepertoar for kor og orgel
  • kunnskap om kirkemusikalsk sats, og noe erfaring i arrangering av kirkelig bruksmusikk

Ferdigheter

Kandidatene har
  • grunnleggende ferdighet som utøvende kirkemusiker
  • grunnleggende ferdighet i planlegging, gjennomføring og evaluering av kirkemusikalsk virksomhet