Geografi

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Geografi

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Geografi årsstudium - studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG1010 Geografisk forskningsdesign og feltarbeid 7,5
GEOG1011 Innføring i samfunnsgeografi 15
GEOG1012 Innføring i Geografiske informasjonssytemer (GIS) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG1013 Naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling 15
GEOG1014 Jordas naturmiljø 15

 

Studieplan for årsstudium i geografi

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


SU krysspublisert intern overgang årsstudium

Du kan søke intern overgang til andre studieprogram

Som student tatt opp til et årsstudium, har du mulighet til å søke intern overgang til andre studieprogram ved NTNU innen 15. februar. Overgang innvilges kun dersom det er plass på studiet du søker overgang til.

Årsstudiet kan inngå som første år av en bachelorgrad på det studiet du går på eller som breddefag i andre bachelorprogram. 

Har du ikke søkt om og fått innvilget overgang ved 15. februar-fristen, må du søke opptak via Samordna opptak, med frist 15. april hvis du vil fortsette studiene dine neste studieår. Dette gjelder uansett om du ønsker å bygge videre på faget du studerer i år eller om du ønsker å velge et nytt fag.

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU