Geografi

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Geografi

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Geografi årsstudium - studiets oppbygning

Årsstudiet i geografi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG1010 Geografisk forskningsdesign og feltarbeid 7,5
GEOG1011 Innføring i samfunnsgeografi 15
GEOG1012 Innføring i Geografiske informasjonssytstemer (GIS) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG1013 Naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling 15
GEOG1014 Jordas naturmiljø 15

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.