Geografi

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Geografi

– Om studieprogrammet

Årsstudium i geografi - om

Studenter på feltkurs som går ned ei trapp ved en bekk. Foto.

Hva er årsstudium i geografi?

Årsstudiet i geografi gir en innføring i geografifaget. Årstudiet er normert til 60 studiepoeng og består av emner innen samfunns- og naturgeografi. Geografifaget er et empirinært fag hvor feltarbeid står sterkt. Denne nærheten til feltet – til mennesker, samfunnet og naturen er unikt for geografifaget. Vi skiller mellom to typer geografer:

  • Naturgeografer jobber hovedsakelig med innsamling og bearbeiding/fortolkning av geografiske data, ved landmålinger eller kartproduksjon. Naturgeografi omfatter også kunnskap om landformer, vegetasjon og klima i ulike deler av verden, samt hvordan vann, vind og is endrer landskapet.
  • Samfunnsgeografer har et særlig fokus på hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur og velferd, og hvordan mennesket påvirker sine omgivelser.  

De samfunnsgeografiske emnene i årstudiet tar blant annet for seg miljø, naturressursforvaltning, urbanisering, regional utvikling og bosetting. De naturgeografiske emnene har en vekt på landformer, klima og vegetasjon. Årsstudiet vil også gi deg en innføring i kvalitative - og kvantitative metoder, i tillegg til spesielle geografiske metoder innen kartografi, geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernanalyse.

Studiet passer for deg som:

  • ønsker å ha en bred innføring i geografi som fagfelt
  • vil bli lærer i geografi i ungdomsskolen eller i videregående skole
  • er nysgjerrig på jorden, klima og naturprosesser

Feltkurs

Geografifaget har en sterk feltarbeidstradisjon, og feltkurs inngår i mange av emnene som blir tilbudt. I tillegg til å lære geografiske metoder i praksis, er feltkurs viktig for å skape et godt studiemiljø, både faglig og sosialt. I løpet av det første året drar vi på feltkurs til flere steder i Midt- Norge, blant annet til Sør-Gjæslingan og Romsdalen. Bli med oss på feltkurs!