Videre studier

Årsstudium filmvitenskap

Videre studier

Du kan ta årstudiet i filmvitenskap som enkeltstående studie, som del av en annen grad, eller utvide studiet til en bachelorgrad i filmvitenskap. 

Studiet kan inngå som del av flere bachelorprogram ved NTNU, som fag 2 eller frie emner.

Det er mulighet til å søke overgang fra årsstudium til bachelor innen 15 februar hvert vårsemester. Mer om søknad om overgang her. 

Ønsker du å utvide årsstudiet til bachelor uten overgang, må du søke opptak til bachelorprogrammet via samordna opptak. Søknadsfristen er 15 april. Årsstudiet og førsteåret på bachelorprogrammet er identisk. Du trenger ikke ta avlagte emner på nytt dersom du får plass på bachelor. Ta kontakt med administrasjonen ved IKM for justering av studieplanen ved semesterstart.