Filmvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Filmvitenskap

– Studieveiledere

Dersom du har spørsmål knyttet direkte til emnene eller årsstudiet kan du kontakte studiekonsulent ved instituttet:

Studieveileder IKM

Du kan kontakte studieveileder for dette studiet på epost: kontakt@ikm.ntnu.no eller telefon 73 59 18 20.

For mer informasjon om ansatte, se nettsidene til Institutt for kunst- og medievitenskap.


Studieveiledning - HF generelt

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

02 feb 2017

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging