Filmvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Filmvitenskap

– Studiets oppbygning

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studiehåndbok og pensum