Filmvitenskap

Årsstudium, Trondheim

Filmvitenskap

Bilde fra kinosal

Om studiet

Audiovisuelle uttrykk utvikler seg stadig og utgjør en svært sentral del av dagliglivet vårt. Dette årsstudiet gir deg grunnleggende innsikt i og kritisk forståelse av de levende bildenes kulturelle og samfunnsmessige betydning. Du får grunnleggende kjennskap til filmvitenskap som forskningsfelt, og får blant annet kunnskaper om filmvitenskapens historie, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans. Du lærer videre om de levende bildenes produksjons-, distribusjons- og visningspraksiser i Norge og internasjonalt. Gjennom skriftlige øvinger og muntlige presentasjoner lærer du å formidle filmfaglige resonnementer i både muntlig og skriftlig form.

Hva lærer du?

I løpet av årsstudiet tar du eksamen i fem emner som introduserer deg til ulike deler av filmvitenskapen. De to første emnene er innføringsemner, mens et tredje emne fokuserer på filmhistorie, et fjerde på filmens teori og estetikk, og det siste på filmen i samfunnet. Du lærer hvordan audiovisuelle uttrykk kan tolkes på selvstendige, analytiske og kritiske måter. Videre lærer du hvordan de levende bildenes ulike uttrykksformer kan forstås i en kulturell så vel som industriell og samfunnsmessig kontekst. Du får mer spesialiserte kunnskaper om norsk film, samtidig som du får en rekke innblikk i andre nasjonale og globale filmkulturer og strømninger. Årsstudiet gir deg samlet sett kunnskaper som både er relevante for undervisningsvirksomhet og formidling av film i ulike sammenhenger.

Hvorfor studere filmvitenskap ved NTNU?

Studiene i filmvitenskap ved NTNU har motiverte og anerkjente undervisere og Trondheim er et nasjonalt tyngdepunkt for filmvitenskap. Filmforskningen ved NTNU står blant annet sterkt når det gjelder norsk filmhistorie, tidlig film, dokumentarfilm og amerikansk samtidsfilm. Du vil møte et positivt læringsmiljø med engasjerte medstudenter og undervisere.

Hvordan er det å være student på filmvitenskap?

Hvordan er det å være student på filmvitenskap?

Fakta om studiet

Fakta

Studieprogramkode: ÅFV
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 262 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.