Fransk med didaktikk i Caen

Årsstudium - Caen, Frankrike

Fransk med didaktikk i Caen

– Studiets oppbygning

Gyldighet studiets oppbygning ÅFRANCAEN

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning tabel ÅFRANCAEN

Årsstudium fransk med didaktikk består av 6 emner på til sammen 60 studiepoeng (sp). Årsstudiet er godkjent til bruk i lærerutdanningen.

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FRAC1100 Fransk litteratur og kulturkunnskap 15
FRAC1200 Grammatikk, fonetikk og praktisk fransk 15

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FRAC1101 Fransk litteratur 2 7,5
FRAC1102 Fransk historie 7,5
FRAC1201 Fransk grammatikk 2 7,5
FRAC1500 Fransk fagdidaktikk 7,5

 

27 mar 2018