Årsstudium - Caen, Frankrike

Fransk med didaktikk i Caen

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Årsstudium fransk med didaktikk består av 6 emner på til sammen 60 studiepoeng (sp). Årsstudiet er godkjent til bruk i lærerutdanningen.

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FRAC1100 Fransk litteratur og kulturkunnskap 15
FRAC1200 Grammatikk, fonetikk og praktisk fransk 15

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FRAC1101 Fransk litteratur 2 7,5
FRAC1102 Fransk historie 7,5
FRAC1201 Fransk grammatikk 2 7,5
FRAC1500 Fransk fagdidaktikk 7,5

 

Tue, 27 Mar 2018 15:19:07 +0200