Fransk med didaktikk i Caen

Årsstudium - Caen, Frankrike

Fransk med didaktikk i Caen

– Om studiet

To studenter på en benk som leser

Årsstudium i fransk med didaktikk er et studietilbud rettet spesielt inn mot læreryrket i den norske skolen og inneholder fagdidaktikk. Studiet er først og fremst en videreutdanning for kvalifiserte lærere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og et spesialiseringsår for studenter som tar grunnskolelærerutdanning eller femårig integrert lektorutdanning. Årsstudiet er også åpent for andre studenter som ønsker å studere fransk.

Studenter på lektorprogrammet og PPU ved NTNU må i tillegg ta FRA1130 Litteratur, tekst og metode (7,5 sp.) ved NTNU for å oppnå full undervisningskompetanse i fransk.

Du kan søke om private stipend. For eksempel gir Eva og Erik Ankers legat hvert år støtte til utvalgte studenter.

Hva lærer du?

Målet med årsstudiet er en lærerutdanning i fransk der innsikt og ferdigheter i fransk språk og kunnskaper om fransk samfunn og kultur kombineres med innsikt i og kunnskaper om undervisning i fransk som fremmedspråk. Ved at utdanningen i sin helhet foregår ved et fransk lærested, vil studentene gjennom et personlig møte med språket og samfunnet få en umiddelbar og autentisk opplevelse av det franske samfunnet og kunne oppdage forskjeller og likheter mellom Norge og Frankrike.

Gjennom denne kombinasjonen av språk, kulturkunnskap, didaktikk og personlig erfaring skal studentene skaffe seg et solid grunnlag for et framtidig yrke som engasjerte fransklærere i norsk skole.

Studentene forteller

Studentene forteller

Les og hør om studentens egne erfaring med å gå på årsstudium i Caen:

Det beste franskstudiet jeg kunne tatt

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studietype: Årsstudium

Studieprogramkode: ÅFRANCAEN

Studiepoeng: 60

Søkerkode (SO): 194 616

Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Det norske studiesenteret i Caen, Frankrike

Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)