Årsstudium, Trondheim

Film- og medievitenskap

Forelesning i filmvitenskap, foto: Kim Ramberghaug

Årsstudium film- og medievitenskap hadde sitt siste opptak høst 2016.

Er du interessert i fagområdet, anbefaler vi det å se nærmere på årsstudium filmvitenskap eller årsstudium medievitenskap.

Studieveiledere

Dersom du har spørsmål knyttet direkte til emnene eller årsstudiet kan du kontakte studiekonsulentene på IKM, på ikm-studier@hf.ntnu.no.

Du kan kontakte studieveileder for dette studiet på epost: kontakt@ikm.ntnu.no eller telefon 73 59 18 20.

For mer informasjon om ansatte, se nettsidene til Institutt for kunst- og medievitenskap.


Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Thu, 02 Feb 2017 13:47:20 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging