Årsstudium, Trondheim

Film- og medievitenskap

Forelesning i filmvitenskap, foto: Kim Ramberghaug

Årsstudium film- og medievitenskap hadde sitt siste opptak høst 2016.

Er du interessert i fagområdet, anbefaler vi det å se nærmere på årsstudium filmvitenskap eller årsstudium medievitenskap.

Opptakskrav, årsstudium film- og medievitenskap

Opptakskravet er generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2016: 10


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2016 44,1 37,7
2015 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Fakta om studiet

Studieprogramkode: ÅFM
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: Årsstudiet hadde siste opptak høst 2016.

Gyldighet: Informasjonen om årsstudium medievitenskap er gyldig for studieåret 2016/2017.