Årsstudium, Trondheim

Film- og medievitenskap

Forelesning i filmvitenskap, foto: Kim Ramberghaug

Årsstudium film- og medievitenskap hadde sitt siste opptak høst 2016.

Er du interessert i fagområdet, anbefaler vi det å se nærmere på årsstudium filmvitenskap eller årsstudium medievitenskap.

Studiets oppbygning

Årsstudium i film- og medievitenskap består av 4 emner på til sammen 60 studiepoeng (sp).

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MV1010 Medieanalyse 15
FILM1013 Filmens historie 15

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FILM1011 Filmen i samfunnet 15
MV2012 Bildet i samfunnet 15
Mon, 03 Apr 2017 08:13:08 +0200