Årsstudium, Trondheim

Film- og medievitenskap

Forelesning i filmvitenskap, foto: Kim Ramberghaug

Årsstudium film- og medievitenskap hadde sitt siste opptak høst 2016.

Er du interessert i fagområdet, anbefaler vi det å se nærmere på årsstudium filmvitenskap eller årsstudium medievitenskap.

Om studiet

I første semester tar du eksamen i to emner, hvorav et emne fokuserer på filmhistorie og et på medieanalyse. I annet semester tar du eksamen i et emne som fokuserer på filmen i samfunnet og et emne som fokuserer på bildet i samfunnet. Samlet sett lærer du hvordan film- og medieuttrykk kan tolkes på selvstendige, analytiske og kritiske måter.

Du får også en kritisk forståelse av film- og medievitenskap som helhet, og samlet sett får du et godt kunnskapsgrunnlag som senere kan brukes blant annet til undervisningsvirksomhet.

Hva lærer du?

På dette studieprogrammet vil du møte varierte undervisningsformer og varierte eksamensformer. Du får innblikk i film- og medievitenskapens teori og metoder, og lærer hvordan både bilder, digitale uttrykk, fjernsynsprogrammer og andre filmatiske uttrykk kan analyseres, diskuteres og kontekstualiseres. Videre opparbeider du deg kunnskap om filmens historie fra de første levende bildene til dagens digitale filmteknologi, og får kunnskap om ulike perioders fortellermåter og filmstiler.

Du lærer også om medienes roller i vår globaliserte verden og opparbeider en større bevissthet om forholdet mellom bildemedier og kulturell identitet. Dessuten lærer du om filmens rolle i samfunnet: som industri, som kunstart og som kilde til innsikter i samfunnet omkring oss.

Hvorfor studere film- og medievitenskap ved NTNU?

Studieprogrammet ved NTNU har motiverte og anerkjente undervisere og Trondheim har nasjonale tyngdepunkt for filmvitenskap og medievitenskap. Du vil møte et positivt læringsmiljø med engasjerte medstudenter og undervisere. Trondheim er en unik studentby med en rekke aktiviteter man kan engasjere seg i.

Mon, 03 Apr 2017 08:12:02 +0200