Årsstudium, Trondheim

Film- og medievitenskap

Forelesning i filmvitenskap, foto: Kim Ramberghaug

Årsstudium film- og medievitenskap hadde sitt siste opptak høst 2016.

Er du interessert i fagområdet, anbefaler vi det å se nærmere på årsstudium filmvitenskap eller årsstudium medievitenskap.

Om årsstudiet i film- og medievitenskap

Hvor mange dager kan du greie deg uten å bruke medieteknologier? Dagens mediebruk utvikler seg stadig og mediebruken er en svært sentral del av dagliglivet vårt. Årsstudiet i film- og medievitenskap gir deg innsikt i medienes rolle i kultur og samfunn, og gir grunnlegende kunnskaper i medieanalyse og filmhistorie. Studiet passer for deg som ønsker å kombinere ett års studier innen film- og medievitenskap, og er spesielt tilpasset deg som ønsker et årsstudium som en del av en lektorutdanning.


Opptakskrav og søknad

Siste opptak til dette årsstudiet var høst 2016.

Studiets oppbygning

Årsstudiet i film- og medievitenskap består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Mon, 03 Apr 2017 08:08:19 +0200
Fakta

Fakta om studiet

Studieprogramkode: ÅFM
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: Årsstudiet hadde siste opptak høst 2016.

Gyldighet: Informasjonen om årsstudium medievitenskap er gyldig for studieåret 2016/2017.