Videre studier

Årstudium Drama og teater

Videre studier

Du kan ta årstudiet i drama og teater som enkeltstående studie, som del av en annen grad, eller utvide studiet til en bachelorgrad. 

Studiet kan inngå som del av flere bachelorprogram ved NTNU, som fag 2 eller frie emner. Årstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NTNU i drama og teater. 

Alle emner og undervisning er felles med første år på bachelorprogrammet i drama og teater. Så fremt det er ledige plasser på bachelorprogrammet, er det mulighet til å søke overgang fra årsstudium til bachelor på innen 15 februar hvert vårsemester. Mer om søknad om overgang her. 

Dersom du ønsker å utvide årsstudiet til en bachelor, uten å ha søkt overgang, må du søke opptak til bachelorprogrammet gjennom samordna opptak innen 15 april. Har du fullført hele eller deler av, årsstudiet når du kommer inn på bachelor trenger du ikke ta avlagte emner nytt. Ta kontakt med administrasjonen på IKM ved studiestart for å få justert studieplanen din.