Drama og teater

Årsstudium, Trondheim

Drama og teater

– Om studiet

Drama/teaterfaget omfatter et bredt spekter av uttrykksformer som bygger på spill og agering. I fordypning i drama og teater undersøker vi disse uttrykkene som kommunikasjonsmidler og opplevelsesobjekter, hvilken rolle de har spilt og spiller i samfunn og kultur, og hvordan de skaper og formidler mening.

Studiet i drama og teater har en praktisk-teoretisk tilnærming. Studiet tar utgangspunkt i historiske og aktuelle kilder som dramatiske tekster, forestillinger og produksjoner, og i praksiserfaringer fra det kunstneriske, pedagogiske og rituelle feltet.

Drama og teaterseksjonens faglige profil er knyttet til følgende hovedområder: teaterhistorie og sjangerforståelse, dramapedagogisk historie og teori, dramaturgi, drama- og teaterproduksjon og teater- og kulturpolitikk.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: ÅDRAMA
Studiepoeng: 60

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 796 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap, Det humanistiske fakultet


 

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.