Biologi og kjemi, realfag

Årsstudium, trondheim

Biologi og kjemi, realfag

– Studiets oppbygging
Studenter som ønsker å ta et årsstudium (60 sp) i biologi og kjemi må ta følgende emner:

Emner i årsstudiet biologi og kjemi

Emner i årsstudiet biologi og kjemi

Emnekode Emnenavn SP
MA0001 Brukerkurs i matematikk A 7,5
KJ1000 Generell kjemi  15
BI1006 Dyrenes struktur og funksjon 7,5
Emnene er obligatoriske. (Dvs. at andre emner ikke kan velges inn i årsstudiet.)
Emnekode Emnenavn SP
KJ1020 Organisk kjemi 15
BI1001 Celle- og molekylærbiologi 15

Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet og andre, se studieplan for årsstudiet biologi og kjemi, eller studiehåndbok for realfagene ved NTNU.

Hva er et årstudium?

Hva er et årstudium?

Et årsstudium er en samlebetegnelse for studier av et omfang på to semestre (60 studiepoeng). Et årsstudium kan senere, helt eller delvis, inngå i et bachelorprogram eller i et 5-årig, integrert masterprogram i realfag. Noen årsstudier kan gi kompetanse
for å undervise i det aktuelle faget i skolen.

Årsstudiet i biologi og kjemi alene gir ikke kompetanse for å undervise i den videregående skole i biologi eller kjemi.