Biologi og kjemi, realfag

Årsstudium, Trondheim

Biologi og kjemi, realfag

– Om årsstudiet

Årsstudiet i biologi og kjemi på NTNU inneholder også lab-øvinger. PK FotoÅrsstudiet i biologi og kjemi, realfag gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper i grunnleggende kjemi og biologi. Emnene som inngår er hentet fra bachelorprogrammene i kjemi og biologi. Et grunnleggende matematikkemne inngår også.

Målgruppen er studenter som har bakgrunn fra videregående skole med interesse for biologi, kjemi og/eller bioteknologi. Du kan senere bygge på årsstudiet til en bachelorgrad i biologi eller kjemi, eller en integrert 5 årig grad i bioteknologi (realfag). Du må da søke om opptak til et av bachelorprogrammene via Samordna opptak.

10 sep 2018

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅBIKJ
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194184

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april