Biologi og kjemi, realfag

Årsstudium, Trondheim

Biologi og kjemi, realfag

– Jobbmuligheter

Årsstudiet er ment som en tilleggsutdanning for andre studier, eller som et forstudium for å se om du vil satse videre innenfor biologi, bioteknologi eller kjemi, men også for deg som ønsker en relevant faglig bakgrunn for medisin- eller veterinærstudiet.

Ønskes videre studier i biologi eller kjemi, må du søke Samordna opptak på nytt. Du vil da få innpasset emnene fra årsstudiet i bachelorstudiet.


Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.