Årsstudium, Trondheim

Biologi og kjemi, realfag

– Jobbmuligheter

Årsstudiet er ment som en tilleggsutdanning for andre studier, eller som et forstudium for å se om du vil satse videre innenfor biologi, bioteknologi eller kjemi, men også for deg som ønsker en relevant faglig bakgrunn for medisin- eller veterinærstudiet.

Ønskes videre studier i biologi eller kjemi, må du søke Samordna opptak på nytt. Du vil da få innpasset emnene fra årsstudiet i bachelorstudiet.


Med realfag i kofferten

- kan du påvirke framtida!

Forsidebilde til magasinet REALiTETEN, utarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU

www.ntnu.no/nt/realiteten