Årsstudium 1-årig, Trondheim

Afrikastudier


Studenter på afrikastudier. Foto.

Opptakskrav

Det blir ikke opptak til dette studieprogrammet studieåret 2019/2020.


Om afrikastudier

Årsstudiet i afrikastudier er et tverrfaglig områdestudium som belyser sider av det afrikanske samfunnet ut fra flere faglige ståsted; historisk, geografisk og sosialantropologisk.

Afrikastudier passer for deg som er interessert i det afrikanske kontinentet og det mangfoldet som finnes av folk, kultur og natur.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i afrikastudier består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Det består av 30 studiepoeng obligatoriske emner og 30 studiepoeng valgbare emner i afrikastudier.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4

 

Fakta

Studieprogramkode: ÅAFR
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 104

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantroplogi

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april 

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU