Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

Videreutdanning, Ålesund

Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

Studenter arbeider rundt et bord

Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

NB! Det er ikke opptak på dette studiet i år.

Om tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

Studiet gir kunnskap om og innsikt i rehabiliterings-/habiliteringsarbeid. Sentrale tema vil være tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, inkluderende arbeidsliv, samfunnsmessige og individuelle perspektiv i en rehabiliterings-/habiliteringsprosess.


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning, eller realkompetanse (minimum 60 stp fra relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet). Ved fullført bachelorutdanning er det ingen krav til praksis.


Jobbmuligheter

Studiet er aktuelt for fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn, pedagoger, ansatte i NAV, fagpersoner med ansvar for planlegging og universell utforming, personer i administrative stillinger, samt andre fagpersoner med interesse for feltet.


Studiets oppbygging

Studiet er samlingsbasert. Det er 4 samlinger à 3 dager i løpet av studieåret. Ulike tema blir presentert på samlingene, og studentene skal på bakgrunn av dette arbeide videre med aktuelle problemstillinger i studiegrupper mellom samlingene. Disse oppgavene er obligatoriske arbeidskrav.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund

Ikke opptak i år