Videreutdanning

Etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten

Måser flyr over vannet i en fjord

Studiestart 2019

Studiestart blir i uke 34. Trykk på lenken i overskriften for nærmere informasjon om studiestart.

Om etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten

Profesjonsutøvere innenfor helse og velferd står overfor både faglige og etiske utfordringer. De tar daglig avgjørelser som får konsekvenser for enkeltpersoner. Avgjørelsene skal være innenfor faglige, etiske og juridiske rammer, men flere opplever at rammene fører til krysspress og verdikonflikter. Etisk kompetanse kan gi en forståelse for dynamikken i krysspress og verdikonflikter, og bidra til økt fokus på brukermedvirkning og betydningen av å ha en profesjonsetikk. Neste oppstart er høsten 2017.


Opptakskrav

Bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, eller annen relevant profesjonsutdanning innenfor utdanning, helse og velferd. Evt. realkompetanse (minimum 60 stp fra relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet).


Jobbmuligheter


Studiets oppbygging

Tre samlinger på inntil tre dager med undervisning på dagtid. Individuell hjemmeksamen. Det vekles mellom forelesinger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Erfaringer og dilemmaer fra egen yrkeshverdag blir utgangspunkt for diskusjonene.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 15
Undervisningsform: Deltid

Avdeling for helsefag

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017/2018

Samlinger høst 2018

HH401109
uke 34, 23.-24. august
uke 38, 25.-26. august
uke 43, 25.-26. oktober
uke 47, 22.-23. november