Kreftsykepleie

Videreutdanning, Ålesund

Kreftsykepleie

bilde kreftsykepleie

Sykepleier ved pasient i sykesenga

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Kreftsykepleie

Om kreftsykepleie

Dette er studiet for sykepleiere som arbeider, eller ønsker å arbeide innen kreftomsorgen. Det er et økende behov for sykepleiere med spesialkompetanse innenfor kreftomsorgen både i kommunehelsetjenesten og i sykehus.


Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, offentlig autorisasjon som sykepleier og tilsvarende minst to år fulltidspraksis som sykepleier etter autorisasjon.


Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til å arbeide både i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Videreutdanning i kreftsykepleie vil gi innpass av 1.året i masterstudiet avansert klinisk sykepleie ved NTNU Ålesund.


Studiets oppbygging

Studiets innhold er organisert i 6 obligatoriske emner som tilsammen utgjør 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: telefon: +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017/2018