Operasjonssjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Operasjonssjukepleie

– Vidare studier
Vidareutdanning i operasjonssjukepleie gir grunnlag for å søke innpass i mastergraden avansert klinisk sjukepleie ved NTNU i Ålesund.