Operasjonssjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Operasjonssjukepleie

bilde operasjonssykepleie

Bilde fra en operasjonsstue og en pågående operasjon

Operasjonssjukepleie

Opptak 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i operasjonssykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i operasjonssykepleie. 

Om operasjonssjukepleie

Studiet tek sikte på å foreine eit høgt teknisk nivå med yrkesretta innsikt og klinisk erfaring som kvalifiserer til ulike stillingar i kirurgisk verksemd. Operasjonssjukepleiaren har inngåande kjennskap til operasjonstekniske prinsipp, kirurgiske undersøkingar og behandling og er ein sentral medspelar før, under og etter det operative inngrepet. Neste studiestart er hausten 2018.


Opptakskrav

Bachelorgrad i sjukepleie, offentleg autorisasjon som sjukepleiar og tilsvarande minst to år fulltidspraksis som sjukepleiar etter autorisasjon.


Vidare studier

Vidareutdanning i operasjonssjukepleie gir grunnlag for å søke innpass i mastergraden avansert klinisk sjukepleie ved NTNU Ålesund.


Studiets oppbygging

Studiet er organisert som eit heiltidsstudium over tre semester. Kvart semester startar med ei teoriblokk lagt til NTNU i Ålesund, resten av semesteret er organisert i kliniske studie. Praksisstudia blir gjennomført i aktuelle spesialavdelingar ved sjukehusa i Møre og Romsdal.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Vidareutdanning
Studiepoeng: 90
Undervisingsform: Heiltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Stad: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjeld: Informasjonen om programmet gjeld for studieåret 2018/2019

Samlinger høst 2018

Samlinger høst 2018

HO401013 og HO401113
uke: 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40