Anestesisjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Anestesisjukepleie

– Studiets oppbygging

Studiet går over tre semester på heiltid, og det blir veksla mellom teori- og praksisstudier. Kvart semester starter med en teoriblokk. Resten av kvart semester er praksisstudie i ulike sjukehusavdelingar, i hovudsak ved sjukehusa i Møre og Romsdal.

Videreutdanninga i anestesisjukepleie er organisert som et heltidsstudium over tre semester, der det blir veksla mellom teori- og praksisstudie. I delar av teoriundervisinga (simulering) blir det stilt krav om minst 90% deltaking for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i det aktuelle emnet.


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

18 jun 2018

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan