Anestesisjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Anestesisjukepleie

– Læringsmål

Læringsutbytte - Kunnskap

 • ha inngåande kunnskap om ulike sjukdomstilstander/skader og medisinsk/kirurgisk behandling
 • ha innsikt i etiske og juridiske rammer for yrkesutøving
 • ha inngåande kunnskap om ulike medikament sine virkninger og bivirkninger
 • ha kompetanse knytta til kroppen sine reaksjoner på traume, kirurgi og akutt sjukdom
 • ha innsikt i organisering, leiing og kvalitetssikring av operasjonsavdelingar og andre intensivavsnitt
 • ha kunnskap om samhandling
 • ha inngåande kunnskap om den kritisk sjuke i eit livsløps,- fleirkulturelt- og kjønnsperspektiv
 • ha inngåande kunnskap om kvalifisering til profesjonsutøving og profesjonell utvikling
 • ha inngåande kunnskap om infeksjonsforebyggande arbeid i forhold til pasienter, miljø, utstyr og personleg hygiene
 • ha kunnskap om organisering, leiing og kvalitetssikring av intensivavsnittene/perioperative avdelingar
 • ha inngåande kunnskap om faktorer på systemnivå som kan påvirke pasientforløpet
 • ha avansert kunnskap om den kritisk sjuke, pårørande og helsepersonell sine erfaringer ved akutt og kritisk sjukdom