Anestesisjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Anestesisjukepleie

Anestesisjukepleie

Sykepleier kontrollerer mot monitor

Anestesisjukepleie

Opptak 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i anestesisykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i anestesisykepleie. 

Om anestesisjukepleie

Studiet gir kompetanse i å utøve anestesisjukepleie til pasientar som treng medisinsk og/eller kirurgisk behandling på grunn av akutt og kritisk sjukdom eller skade. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike anestesi- og operasjonsavdelingar i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus. Neste studiestart er hausten 2018.


Opptakskrav

Bachelor i sjukepleie, offentleg autorisasjon som sjukepleiar og tilsvarande minst to år fulltidspraksis som sjukepleiar etter autorisasjon.


Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse i å utøve anestesisjukepleie til pasientar som treng medisinsk og/eller kirurgisk behandling på grunn av akutt og kritisk sjukdom eller skade. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike anestesi- og operasjonsavdelingar i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus.


Studiets oppbygging

Studiet går over tre semester på heiltid, og det blir veksla mellom teori- og praksisstudier. Kvart semester startar med ei teoriblokk. Resten av kvart semester er praksisstudie i ulike sjukehusavdelingar, i hovudsak ved sjukehusa i Møre og Romsdal.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Vidareutdanning
Studiepoeng: 90
Undervisnigsform: Heiltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Stad: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjeld: Informasjonen om programmet gjeld for studieåret 2018/2019

Samlinger høst 2018

Samlinger høst 2018

HA401013 og HA401113
uke: 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40