Intensivsjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

– Vidare studier

Vidareutdanning i intensivsjukepleie gir grunnlag for å søke innpass i mastergraden avansert klinisk sjukepleie ved NTNU i Ålesund.