Intensivsjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

– Studiets oppbygging

Studiet går over tre semester på heiltid, og det vert veksla mellom teori- og praksisstudier. Kvart semester startar med ei teoriblokk. Resten av kvart semester er praksisstudier i ulike intensivavdelingar, i hovudsak ved sjukehusa i Møre og Romsdal.

Videreutdanningen i intensivsykepleie er organisert som et heltidsstudium over tre semester, der det blir vekslet mellom teori- og praksisstudier. I deler av teoriundervisning (simulering) blir det stilt krav om minst 90% deltagelse for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i det aktuelle emnet.


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Samlingstidspunkt

Samlingstidspunkt

Samling måndag – fredag i vekene 34, 35, 36, 37, 39 og 40.

Ein dag i veke 38.