Intensivsjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

– Søk opptak

Opptak 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i intensivsykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i intensivsykepleie. 

Opptakskrav: Bachelor i sjukepleie, offentleg autorisasjon som sjukepleiar og tilsvarande minst to år fulltidspraksis som sjukepleiar etter autorisasjon.

Søk opptak

Søknadsfrist: 15. april 2018

Studiepoeng: 90

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerene på følgende grunnlag:

Poeng basert på karakter

Det blir regnet et vektet gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemål fra fullført sykepleierutdanning. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Poeng for høyere utdanning utover opptakskravet

Det gis tillegg på 0,25 poeng per 15 studiepoeng avlagt etter opptakskravet. Maksimalt 3 poeng.

Poeng for praksis

Det gis tillegg på 1 poeng per fulle år praksis etter fullført opptakskrav, inntil 5 poeng. Deltidsstillinger regnes om til andel av heltid.

Eksempel: Søker har arbeidet fire fulle år i 75% stilling. Omregnet til 100% blir dette 3 årsekvalenter = 3 poeng for praksis.


Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Søk opptak

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak