Intensivsjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

– Om intensivsjukepleie

Studiet vil gje kompetanse i å utøve intensivsjukepleie og delegert medisinsk behandling til akutt og kritisk sjuke pasientar. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike intensivavsnitt i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus. Samhandlingsreformen aukar behovet for intensivsjukepleie også i kommunane. 

Intensivsjukepleiaren har ansvar og kompetanse til å ivareta pasientar i akutte og komplekse situasjonar gjerne prega av behandlingsintensitet og høgt arbeidstempo. Studiet byggjer på gjeldande rammeplan for vidareutdanning i intensivsjukepleie frå 2005.

Neste studiestart er hausten 2018. 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Vidareutdanning
Studiepoeng: 90
Undervisingsform: Heiltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Stad: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonens gjeld: Informasjonen om programmet gjeld for studieåret 2017/2018