Intensivsjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

– Jobbmuligheter

Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike intensivavsnitt i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus.