Intensivsjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

Bilde intensivsjukepleie

Sykepleier i forgrunnen, pasient i sykeseng i bakgrunnen

Intensivsjukepleie

Opptak 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i intensivsykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i intensivsykepleie.

Om intensivsjukepleie

Studiet vil gje kompetanse i å utøve intensivsjukepleie og delegert medisinsk behandling til akutt og kritisk sjuke pasientar. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike intensivavsnitt i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus. Samhandlingsreformen aukar behovet for intensivsjukepleie også i kommunane.


Opptakskrav

Bachelorgrad i sjukepleie, offentleg autorisasjon som sjukepleiar og tilsvarande minst to år fulltidspraksis som sjukepleiar etter autorisasjon.


Jobbmuligheter

Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike intensivavsnitt i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus.


Studiets oppbygging

Studiet går over tre semester på heiltid, og det vert veksla mellom teori- og praksisstudier. Kvart semester startar med ei teoriblokk. Resten av kvart semester er praksisstudier i ulike intensivavdelingar, i hovudsak ved sjukehusa i Møre og Romsdal.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Vidareutdanning
Studiepoeng: 90
Undervisingsform: Heiltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Stad: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonens gjeld: Informasjonen om programmet gjeld for studieåret 2017/2018

Samlinger høst 2018

Samlinger høst 2018

Kull 2017
HI402213
uke: 34, 35, 36, 37 og 38

Kull 2018
uke: 34, 35, 36, 37, 38, 39, og 40