Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Studiets oppbygging

For fullstendig informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:

Studieplan for Master i Simulering og visualisering  2017/2018.


Kort beskrivelse av studiet

Emnene i studiet fra høst 2017 blir:

Første semester: Programmering (objekt-orientert eller distribuert programmering, velges basert på studentenes erfaring), modellering og simulering av dynamiske systemer, industrielle anvendelser av simulering og visualisering, og datagrafikk 1.

Andre semester: Monte Carlo- og diskret hendelsessimulering, datagrafikk 2,  softwarearkitektur for S&V-applikasjoner, svermintelligens og maskinlæring.

Tredje semester: Vitenskapsteori og metoder, dynamisk simulering av closed-loopsystemer, dataprosessering og datavisualisering, og et valg mellom: virtuelle verdener, kunstig intelligens og big data.

Fjerde semester: Masteroppgave.

All undervisning foregår på engelsk.

Heltid og deltidsstudier

Studiet har lagt forholdene til rette for heltidsstudenter og deltidsstudenter:
 
  • Heltidsstudenter: Studenter som tar studiet på 2 år.
  • Deltidsstudenter: Studenter som etter avtale ønsker å gjennomføre studiet i løpet av 3-4 år.
  • Enkeltfagstudenter
  • E-læring-studenter: Studenter som får utdelt undervisningsmateriale, studerer på egenhånd, følger forelesninger etter behov og tar ordinær eksamen.
  • Utvekslingsstudenter: Studenter som utveksles med utenlandske studenter.
  • Kursdeltakere: Studenter som ikke har formell kompetanse til opptak til studiet. De tas opp på enkelte emner etter realkompetanse. Studentene blir ikke oppmeldt til eksamen, men får utlevert et kursbevis.