Simulering og visualisering

Masterprogram 2-årig, Ålesund

– Studiets oppbygging

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


For fullstendig informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:

Studieplan for Master i Simulering og visualisering 2017/2018.


Foreløpig program 2018/2019

Alle emner er på 7.5 ECTS om ikke annet er angitt.

Høst 2018: Algoritmer og datastrukturer, modellering og simulering av dynamiske systemer, introduksjon til anvendt simulering og visualisering, datagrafikk 1.

Vår 2019: Kunstig intelligens, dynamisk simulering av closed-loopsystemer, datagrafikk 2, eksperter i team.

Høst 2019: Fordypningsprosjekt (15 ECTS), fordypningsemne, databehandling og datavisualisering.

Vår 2020: Masteroppgave (30 ECTS)

All undervisning foregår på engelsk.


Heltid og deltidsstudier

Studiet har lagt forholdene til rette for heltidsstudenter og deltidsstudenter:
 
  • Heltidsstudenter – tar studiet på 2 år
  • Deltidsstudenter – tar studiet på 3-4 år (etter avtale)