Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Studiets oppbygging

Et viktig mål med studiet vil være å styrke kandidatens kliniske og akademiske dannelse. Studiets innhold representerer viktige kunnskapsområder for å nå læringsutbytte som er omtalt i studieplanen. Studiet vil ha 30 studiepoeng valgfri del, og 90 studiepoeng vil være obligatoriske. Studenter som har videreutdanninger med relevant innhold og akademisk nivå, vil kunne søke innpass med inntil 60 studiepoeng.

Studiet er samlingsbasert, med tre til fire samlinger per 15 stp. emne. Du kan fullføre masterprogrammet over to år på heltid, eller fire år på deltid. Som deltidsstudent tar du enten emne 1 eller emne 2 første høst, emne 3 første vår, emne 1 eller to neste høst og emne 4 neste vår.


For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

Samlingstidspunkt

Høst 2017:

Emne 1 HM501013: Måndag – fredag i veke 34, 36 og 39

Emne 2 HM501213: Måndag – fredag i veke 35, 37 og 40

Emne 5 HM502113: Måndag – torsdag i veke 34, 37 og 39

Emne 6 HM502213: Måndag – torsdag i veke 35, 36 og 42