Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Studiets oppbygging

Studiet kan gjennomføres på hel- eller deltid. Studiet har 30 studiepoeng valgfri del, og 90 studiepoeng er obligatoriske. Studenter som har videreutdanninger med relevant innhold og akademisk nivå, vil kunne søke innpass med inntil 60 studiepoeng.

Studiet er samlingsbasert, med tre til fire samlinger per 15 stp. emne. Du kan fullføre masterprogrammet over to år på heltid, eller fire år på deltid. Som deltidsstudent tar du enten emne 1 eller emne 2 første høst, emne 3 første vår, emne 1 eller to neste høst og emne 4 neste vår.

Tidspunkt for samlingstidspunkt blir kunngjort i april.


Studieplan